Vydáno: 1. 1. 2018
Smluvní sankce, pokuty a úroky § 24 odst. 2 písm. zi) ZDPSmluvní sankce, tj. smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů, mohou být daňovým výdajem (nákladem) pouze v případě, že byly zaplaceny.