Vydáno: 1. 1. 2018
Výdaje na slevové karty § 24 odst. 2 písm. zd) ZDP Daňovým nákladem jsou také výdaje (náklady) na pořízení slevových karet, tedy takových karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen zboží a služeb souvisejících s předmětem činnosti poplatníka, případně je spojené s reklamou jeho činnosti, a to u fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) nebo u právnických osob.