Vydáno: 24. 8. 2016
Výdaje (náklady) vynaložené ve společenském zájmu § 24 odst. 2 písm. g), m), n), zk) a zp) ZDP Samostatnou skupinu tvoří daňově účinné výdaje (náklady), které s vlastním podnikáním či činností poplatníků souvisí jen okrajově, ale jejich vynaložení je ve společenském zájmu. Jde o výdaje (náklady) vynaložené ve společenském zájmu: