Vydáno: 24. 8. 2016
Škody a manka § 25 odst. 1 písm. n) ZDP Škody a manka přesahující náhrady jsou daňově neuznatelné. Přesto ale ZDP připouští výjimky.