Vydáno: 24. 8. 2016
Likvidace nepotřebných zásob § 24 odst. 2 písm. zg) ZDPZákon o daních z příjmů uvádí výslovně jako daňové náklady výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků.