Vydáno: 24. 8. 2016
Další nerozlišené konkrétní výdaje (náklady) § 24 odst. 2 písm. zj) ZDP Zvláštním případem daňových výdajů (nákladů) může být náklad na pořízení etiketovacího zařízení k povinnému značení lihu, které nařizuje z. č. 676/2004 Sb.