Vydáno: 24. 8. 2016
Obecné principy posuzování daňových výdajů (nákladů) § 24 odst. 1 ZDP V předchozích kapitolách jsme uváděli výdaje (náklady), pro které ZDP výslovně (po splnění určitých podmínek) stanoví, že jde o výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tedy daňově účinné výdaje (náklady).