Vydáno: 24. 8. 2016
Příklady obecně vymezených výdajů (nákladů) Pokud podnikatel-fyzická osoba používá automobil v obchodním majetku nebo pořizovaný formou finančního leasingu, u něhož úplatu za užívání zahrnuje do nákladů, i k soukromým účelům, musí odpovídajícím způsobem krátit související náklady s provozem automobilu. Poměr, ve kterém uplatní výdaje (náklady) jako daňové (nebo naopak některé vyloučí z daňových), by měl být volen podle vhodného kritéria, např. dle počtu ujetých kilometrů soukromě a služebně.