Vydáno: 24. 8. 2016
Výdaje při uplatňování nákladů procentem z příjmů § 25 odst. 1 písm. zd) ZDP Jestliže se poplatník daně z příjmů fyzických osob rozhodne místo skutečných výdajů (nákladů) tyto vykázat procentem z příjmů, může tak učinit: