Vydáno: 24. 8. 2016
Ostatní případy daňové neuznatelnosti § 25 odst. 1 písm. a) ZDP Daňově neuznatelné jsou také tzv. kapitalizované úroky, tj. úroky, které podle rozhodnutí účetní jednotky vstupují do pořizovací ceny majetku.