Vydáno: 24. 8. 2016
Daně zaplacené za jiného poplatníka § 25 odst. 1 písm. r) ZDPDaň zaplacenou za jiného poplatníka nelze uznat jako daňový náklad.