Vydáno: 24. 8. 2016
Reprezentace a dary § 25 odst. 1 písm. t) ZDP Daňově neúčinné jsou výdaje na reprezentaci.