Vydáno: 24. 8. 2016
Pohledávky, opravné položky a odpisy pohledávek § 25 odst. 1 písm. z) ZDP