Vydáno: 24. 8. 2016
Obecné zásady úpravy základu daně z příjmů § 23 odst. 1 ZDPZáklad daně z příjmů je vymezen jako rozdíl, o který příjmy (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených od daně), převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období.