Vydáno: 24. 8. 2016
Položky, o které se základ daně sníží § 23 odst. 3 písm. b) ZDP Následujících šest možností snížení základu daně se týká pouze poplatníků vedoucích účetnictví a obecně k nim lze říci, že některé řeší případy nákladů, jejichž daňový režim je vázán na uhrazení, další pak souvisejí s odlišným daňovým vymezením nabývací ceny (§ 24 odst. 7 ZDP), výdaji souvisejícími se zdaňovanými bezúplatnými příjmy nebo se změnou účetních metod.