Vydáno: 24. 8. 2016
Položky, o které lze základ daně snížit Také možnost snížení základu daně se týká poplatníků vedoucích účetnictví při úpravě výsledku hospodaření, ale také poplatníků vedoucích daňovou evidenci při úpravě rozdílu mezi příjmy a výdaji. Takto základ daně mohou snížit: