Vydáno: 24. 8. 2016
Úpravy základu daně v ostatních speciálních případech Ostatní případy úpravy základu daně se váží ke speciálním, většinou jednotlivým případům, které se nemusí vyskytnout u každého poplatníka, ale pouze vždy u úzké skupiny. Proto je i ZDP vyjmenovává samostatně. Jde např. o: