Vydáno: 24. 8. 2016
Obecně ke snížení základu daně u fyzických osob (mimo dary) § 15 ZDP Fyzická osoba si může za každý kalendářní rok snížit svůj daňový základ o určité položky, které jsou také označovány jako nezdanitelná část základu daně z příjmů.