Vydáno: 24. 8. 2016
Soukromé životní pojištění § 15 odst. 6 ZDP Odečíst od základu daně za kalendářní rok může poplatník také zaplacené běžné pojistné v daném kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která: