Vydáno: 24. 8. 2016
Příspěvek odborovému svazu § 15 odst. 7 ZDP Základ daně lze také snížit o zaplacené příspěvky člena odborové organizace této organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném ZP (§ 15, 22 a násl. ZP). Odečíst lze z příspěvků zaplacených ve zdaňovacím období částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů poplatníka ze závislé činnosti (§ 6 ZDP), s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.