Vydáno: 24. 8. 2016
Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání § 15 odst. 8 ZDP Další možnost, jak si fyzická osoba může snížit svůj základ daně, je odpočet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle z. č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to za předpokladu, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny podnikající fyzickou osobou jako výdaj [podle § 24 odst. 2 písm. zo) ZDP].