Vydáno: 24. 8. 2016
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje § 34a odst. 1 ZDP Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tvořen součtem: