Vydáno: 24. 8. 2016
Odpočet na podporu odborného vzdělávání § 34f odst. 1 ZDPOdpočtem na podporu odborného vzdělávání se rozumí možnost (počínaje rokem 2014) snížit základ daně o součet: