Vydáno: 24. 8. 2016
Odpočet hodnoty bezúplatných plnění (darů) I když ZDP vymezuje možnost odpočtu hodnoty poskytnutých bezúplatných plnění (darů) od základu daně z příjmů samostatně u právnických osob a samostatně u fyzických osob, základní principy zůstávají velmi podobné. Zákon vymezuje: