Vydáno: 24. 8. 2016
Okruh příjemců a účel poskytnutí bezúplatného plnění § 15 odst. 1, § 20 odst. 8 ZDPPříjemcem bezúplatného plnění mohou být: