Vydáno: 24. 8. 2016
Poskytnutí bezúplatných plnění u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti § 15 odst. 2, § 20 odst. 9 ZDP Bezúplatná plnění poskytnutá veřejnou obchodní společností lze uplatnit jako snížení daně u společníka této veřejné obchodní společnosti.