Vydáno: 24. 8. 2016
Daňová ztráta § 34 odst. 1 ZDPDaňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, lze odečíst od základu daně nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.