Vydáno: 24. 8. 2016
Uplatnění ztráty u právnické osoby § 38na odst. 1 ZDPUplatnění ztrát z minulých let je u právnických osob také podmíněno tím, že nedojde k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole.