Vydáno: 24. 8. 2016
Aplikace snížení základu daně Obecně lze charakterizovat a kombinovat aplikaci snížení základu daně z příjmů takto: