Vydáno: 24. 8. 2016
Výpočet ve speciálních případech, výjimky § 35 odst. 1, § 35 odst. 1 písm. a) a b) ZDP Mezi speciální případy je nutno zahrnout poplatníky, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti a komanditní společnost. V těchto případech se daň při zaměstnávání pracovníků se zdravotním nebo těžším zdravotním postižením sníží pouze o částku, která odpovídá poměru, jakým byl mezi ně rozdělen základ daně zjištěný za veřejnou obchodní společnost, resp. za komanditní společnost.