Vydáno: 24. 8. 2016
Výše slevy na dani z příjmů pro nového investora § 35a odst. 1 ZDP Slevy na dani z titulu investičních pobídek se týkají i poplatníků, kteří teprve po poskytnutí příslibu zahájili podnikání a zaregistrovali se (§ 125 DŘ) k daním z příjmů.