Vydáno: 24. 8. 2016
Výše slevy na dani pro existující podnikatelský subjekt § 35b odst. 2 ZDPPokud poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky, již podnikal v České republice, vypočte se výše slevy složitějším způsobem, a to podle vzorce S1 - S2,