Vydáno: 24. 8. 2016
Předčasné ukončení čerpání slevy na dani § 35a odst. 9 ZDP Poplatník se může rozhodnout, že slevu na dani z titulu investičních pobídek již nebude uplatňovat, a to i když ještě neuplynula desetiletá lhůta, kdy je možnost slevu uplatnit. Toto rozhodnutí je však třeba oznámit: