Vydáno: 24. 8. 2016
Nedodržení podmínek pro slevy na dani § 35a odst. 6, § 35b odst. 7 ZDP Postup při nedodržení podmínek, za kterých byly investiční pobídky poskytnuty, ošetřuje ZDP samostatně pro nové investory a samostatně pro již existující poplatníky. Přesto jsou v obou případech ustanovení shodná a tak trochu chybně napsaná, neboť počítají víceméně se sankcemi vycházejícími ze zdanění právnických osob, i když může být investorem i osoba fyzická.