Vydáno: 24. 8. 2016
Sleva na dani z příjmů na poplatníka § 35ba odst. 1 písm. a) ZDPZákladní sleva na poplatníka slouží ke snížení daně z příjmů fyzické osoby. Roční výše slevy na dani na poplatníka je v roce 2016 ve výši 24 840 Kč (zůstává tedy ve stejné výši jako v předchozím roce).