Vydáno: 1. 1. 2018
Sleva na dani z příjmů na invaliditu a na studenta Poplatník, který je fyzickou osobou, má také nárok na slevu na dani z titulu invalidity. Slevy na dani z titulu invalidity poplatníka mohou být následující: