Vydáno: 1. 1. 2018
Způsob uplatnění daňového zvýhodnění § 35c odst. 1 ZDPDaňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.