Vydáno: 24. 8. 2016
Daň zaplacená v zahraničí § 2 odst. 2 ZDP Fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.