Vydáno: 1. 1. 2018
Samostatné hmotné movité věci § 489 NOZ V právním smyslu je věcí vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.