Vydáno: 1. 1. 2018
Soubory hmotných movitých věcí § 26 odst. 2 ZDPSouborem hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku.