Vydáno: 1. 1. 2018
Dospělá zvířata a jejich skupiny § 7 odst. 5 PVZÚ V obsahovém vymezení dlouhodobého hmotného majetku je zahrnuta také účetní položka s označením B.II.4.2. "Dospělá zvířata a jejich skupiny", která obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.