Vydáno: 24. 8. 2016
Jiný majetek § 26 odst. 3 ZDP Jiným majetkem se rozumí: