Vydáno: 1. 1. 2018
Základní principy odpisování hmotného majetku § 26 odst. 5 ZDPOdpisováním se pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu.