Vydáno: 1. 1. 2018
Pokračování v odpisování započatém původním odpisovatelem § 30 odst. 10 ZDP Ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní odpisovatel, který je poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17 odst. 3 ZDP nebo stálou provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 ZDP na území České republiky, s výjimkou uvedenou v § 29 odst. 7 ZDP, a při zachování způsobu odpisování pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem