Vydáno: 1. 1. 2018
Vstupní cena hmotného majetku Pro uplatňování odpisů hmotného majetku má prvořadý význam správné ocenění hmotného majetku.