Vydáno: 1. 1. 2018
Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin § 30 odst. 1 ZDP V prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 k ZDP.