Vydáno: 1. 1. 2018
Rovnoměrný způsob odpisování hmotného majetku § 31 ZDP Při rovnoměrném (lineárním) odpisování jsou odpisovým skupinám závazně přiřazeny maximální roční odpisové sazby. Poplatníkům je tak umožněno uplatnit i nižší roční odpisové sazby rovnoměrného odpisování, než uvádí příslušná tabulka v ZDP. Doba odpisování se tím prodlouží.