Vydáno: 1. 1. 2018
Zrychlený způsob odpisování hmotného majetku § 32 ZDP V případě tzv. zrychleného odpisování jsou odpisovým skupinám pevně přiřazeny koeficienty pro zrychlené odpisování. Na rozdíl od rovnoměrného odpisování není u zrychleného možnost využít i nižší koeficienty. Doba odpisování však i v tomto případě může být delší, a to z důvodu technického zhodnocení majetku odpisovaného zrychleně anebo při přechodu z účetního období kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak. Obecně však platí, že doba odpisování za standardních podmínek bude u téhož hmotného majetku prakticky stejná jako při odpisování metodou rovnoměrného odpisování. Označení zrychlené odpisování je tak poněkud zavádějící, věcně znamená, že se rychleji dostane do daňových výdajů (nákladů) větší část vstupní ceny, do doby jejího 100% odepsání ovšem zpravidla uplyne stejná doba.