Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní způsoby odpisování hmotného majetku § 30b ZDP S účinností od 1. 1. 2011 bylo do ZDP vloženo nové ustanovení § 30b upravující speciální režim daňových odpisů hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření. Jedná se konkrétně o technologické zařízení označené v klasifikaci produkce CZ-CPA kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 využívané k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. V tomto případě nezáleží na zařazení do odpisové skupiny, protože tento hmotný majetek se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100% vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.