Vydáno: 1. 1. 2018
Technické zhodnocení u hmotného majetku odpisovaného Pojem „technické zhodnocení“ je čistě daňový, účelově zavedený termín, který nenajdeme v právní normě upravující soukromoprávní vztahy (tj. NOZ a ZOK). Nejedná se ani o věc, ani o právo, ani o jinou majetkovou hodnotu, také to není byt nebo nebytový prostor, proto technické zhodnocení nemůže být předmětem občanskoprávních vztahů (kam se mj. řadí i vztahy obchodní), proto též technické zhodnocení nelze z právního pohledu prodat či darovat. Technické zhodnocení je veřejnoprávní (a to výhradně daňovou) umělou konstrukcí zavedenou proto, aby byla daňově uchopitelná zažívaná realita tam, kde soukromé právo daný problém neřeší tak, jak jej vnímá teorie „daňové spravedlnosti“.